Klockor behöver energi för att kunna visa rätt tid. Det finns i huvudsak tre sätt för klockor att alstra energi; via kvartsteknik, via mekaniska uppdragsmekanismer samt via mikrochips som använder sig av kvartsteknik. En klocka som inte får rätt mängd energi är ej brukbar.

Alla vet att man kan hålla koll på tiden med en klocka, men få vet hur en klocka fungerar. I mitten av 2000-talet förutspådde man att fysiska klockor likt armbandsur skulle gå ur tiden i takt med de smarta telefonernas intåg och ökade popularitet.

Så blev det dock inte. Klockor är mer populära än någonsin tidigare, och det finns ett flertal såväl dyra klockmärken som dyra klockor på marknaden.

I de underrubriker som återfinns nedan granskar vi hur de mest vanligt förekommande klocktyperna fungerar.

 

De 4 vanligaste klocktyperna och hur de fungerar

 

1. Så fungerar en kvartsklocka

Som Explain That Stuff bekräftar drivs kvartsklockor med hjälp av ett batteri med låg frekvens som samverkar med en väldigt liten kvartskristall (silikondioxid), som integrerats i klockans innandöme. Kvartskristallen fungerar som en oscillator, som vidarebefordrar den elektroniska signal som batteriet skickar ut.

Mer specifikt skapar kvartskristallen vibrationer som måste vara extremt precisa. 32,768 vibrationer per sekund är ett måste för att din kvartsklocka ska gå rätt. Om batteriet och kvartskristallen avger vibrationer som ej ligger på det intervall som omnämndes ovan är det vanligt förekommande att klockan antingen går för snabbt eller för långsamt.

Den elektriska signal som batteriet och kristallen skapat driver i sin tur en motor, som får klockans visare att vrida på sig i rätt takt. Kvartsklockor visar i regel rätt tid tills det att det batteri som återfinns i klockan är helt uttjänt. Det är även relativt ovanligt att man behöver laga en klocka av kvartstyp.

Avslutningsvis vill vi påpeka att en kvartsklocka och en analog klocka är exakt samma sak.

 

2. Så fungerar en mekanisk klocka

Alla klockor behöver energi för att kunna uppge rätt tid. Kvartsklockorna är beroende av ett batteri, men det är inte de mekaniska klockorna. Mekaniska klockor fungerar tack vare en så kallad drivfjäder, som vrids upp och förser klockan med all energi den behöver.

I samband med att drivfjädern sakta vrids ner nyttjar klockan den rörelseenergi som skapats för att visarna ska kunna röra på sig. Oscillatorn är den viktigaste komponenten i en mekanisk klocka, och består ofta av ett balanshjul eller en pendel. Oscillatorn ser till att den rörelseenergi som skapats nyttjas i exakt rätt intervaller, vilket medför att klockan visar rätt tid.

Oscillatorn lyckas med sitt uppdrag tack vare ett drivhjul, som på mekaniskt vis ser till att klockans visare rör sig enligt ett förutsägbart mönster. Vi vill även tillägga att en mekanisk klocka och en manuell klocka är exakt samma sak, för att minska risken för språkförbistring.

Videotips: I den Youtubevideo som återfinns nedan visar ”WertexSE” hur man drar upp en mekanisk klocka.

 

 

3. Så fungerar en digital klocka

Digitala klockor använder sig i regel av kvartsteknik som i sin tur inkluderar en samverkan med ett batteri och en kristall, för att kunna visa rätt tid. De digitala klockorna förlitar sig inte heller på fysiska mekanismer, utan som namnet antyder digitala sådana.

Mer specifikt har digitala klockor försetts med ett eller flera mikrochips, som samverkar med en oscillator som i sin tur ser till att klockan förses med elektricitet. Mikrochipset kan liknas vid den digitala klockans hjärna, som berättar vad en sekund är samt vad som ska hända såvida klockbäraren trycker på en specifik knapp.

Dagens mest avancerade digitala klockor kallas för smartklockor, och Apple Watch är en av de mest populära klockorna inom detta segment. Smarta digitala klockor är i regel utrustade med en högupplöst LED-skärm, RAM-minne, 4G-funktionalitet samt GPS-chipp.

 

4. Så fungerar en pendelklocka

Pendelklockor är stora och otympliga, och kan absolut inte bäras runt armen. Pendelklockor består som namnet antyder av en pendel, som skapar rörelseenergi med hjälp av att en pendel rör sig horisontellt. Pendeln måste i regel röra sig fram och tillbaka exakt 3 600 gånger per timme för att visa rätt tid.

Pendelklockor är utrustade med få rörliga delar. Förutom pendeln är de kugghjul som återfinns på var sida i klockans innandöme viktiga för att pendelklockan ska visa rätt tid, då dessa lagrar och frigör den rörelseenergi som pendeln kräver för att kunna driva klockan.

Pendelklockor kan dessutom lagas på ett relativt enkelt sätt, genom att pendeln antingen förkortas eller förlängs.

 

Vad innehåller ett armbandsur?

Armbandsuret består av ett urverk som samverkar med hundratals, ibland tusentals mindre komponenter som återfinns inuti klockan. Om du vill lära dig mer om de delar som återfinns både i och på en klocka, besök gärna vår ordlista för klockor-artikel.