Äger du en klocka som inte längre fungerar? Då finns det en överhängande risk att klockans batteri är tomt och behöver bytas ut.

I denna artikel hjälper dig med hjälper vi dig byta batteri i din klocka genom att bistå med en komplett guide som inkluderar alla nödvändiga steg som krävs för ett snabbt och effektivt batteribyte.

Ett nytt klockbatteri kostar i regel mellan 29 och 39 kronor, och är ofta billigast online. Klockbatterier från 29 kronor stycket finns bland annat tillgängliga hos Batteriexperten.se.

Om du är osäker på vilket batteri din klocka har; gör förslagsvis en webbsökning på ”Din klockas modell” och ”battery model”, så visar din sökmotor i regel vilket batteri som är avsett för din klocka. Du kan även kontakta kundsupportmedarbetare hos Batteriexperten eller likvärdiga batteributiker som säljer batterier online.

OBS! Du bör inte laga din klocka själv, ej heller byta ditt batteri själv. Vi anser att du ska lämna in din klocka för batteribyte hos en auktoriserad urmakare, likt Stjärnurmakarna. I samband med ett batteribyte finns det mycket som kan gå snett, och vi kan därför inte ansvara för eventuella fel som uppstår såvida du som icke fackman byter batteri på eget bevåg. Att klockan tappar sin vattenskyddade funktion är särskilt vanligt förekommande såvida du byter klockans batteri själv.

Om du trots vår rekommendation ämnar byta klockbatteriet själv, följ de steg som anges nedan.

Förberedelser; du måste ha följande attiraljer

  • Ett nytt batteri
  • Kemiskt ren sprit (exempelvis T-röd)
  • Tops
  • Skruvmejsel
  • Näbbtång
  • Ett gem eller en syl
  • En kraftfull lampa

 

1. Rengör klockan

Rengör hela uret. Det är av extra stor vikt att klockans bakplatta är helt ren då grus och smuts enkelt kan färdas från klockans bakparti till klockans innandöme, med en förstörd klocka som följd. Det är även särskilt viktigt att rengöra klockans sidopartier extra noggrant.

 

2. Öppna klockan

Om armbandsklockan är av antingen tyg, läder, plast eller gummi; öppna spännet och vik det åt sidan för att öppna klockan. Om din klocka har ett slutet armband med stållänkar måste du i regel lossa en splint för att få mer plats att manövrera, samt för att uret inte ska falla ner efter att du öppnat det.

Du måste använda dig av en skruvmejsel, en nål eller ett gem för att öppna splinten. I många fall ter sig öppnandeförfarandet på detta vis; applicera kraft på splinten från rätt håll (det är bara ett specifikt håll som fungerar), och tryck tills splinten lossnat helt.

När splinten är avlägsnad kan du montera loss resten av armbandet.

 

Du kan behöva öppna gängorna

Om ditt armbandsur är cirkelformat måste du i regel öppna gängorna, vilket du kan göra med en plattskruvmejsel eller en kniv. Gängorna kan ibland vara svåra att identifiera, men såvida du letar noga efter knappt synbara försänkningar längs klockans kanter hittar du dem tillslut.

Gängorna ska förslagsvis lösgöras med en näbbtång. Så fort gängorna lösgjorts kan du enkelt skruva upp dem med fingrarna.

 

Du kan behöva skruva upp locket

Om ditt armbandsur inte är cirkelformat finns det i regel inga gängor. Du måste i dessa fall skruva upp locket med en plattskruvmejsel eller fin kniv. Leta efter en liten upphöjning längsmed klockans kanter, varpå du därefter placerar kniven eller skruvmejseln på det stället och bänder upp locket.

OBS! Detta steg är särskilt känsligt. Risken för att du förstör din klockas packning, och i förlängningen vattenskyddet är överhängande.

Rengör därefter plattans undersida med sprit och säkerställ att packningen är hel. Placera därefter packningen på den numera lossade bakplattan. I detta steg måste du även se till att packningen sätts i åt rätt håll, såvida den kan sättas på flera sätt.

 

3. Byt batteriet i din klocka

Det faktum att klockan nu är öppnad gör att du kan se urverket, och i förlängningen det uttjänta batteriet som vanligtvis är fastklämt med en eller två stålhakar. Batteriet är ofta väl synligt, men kan ibland även sitta fastskruvat vilket innebär att du återigen måste ta fram skruvmejseln.

Om batteriet är fastskruvat; släpp lite på skruven och bänd loss batteriet på ett varsamt sätt, och om batteriet sitter fast med stålhakar; böj upp dem försiktigt och ta loss batteriet.

OBS! Rör i ett element innan du byter din klockas batteri för att jorda dig själv, så du inte riskerar att leda vidare ström genom skruvmejseln och in i klockans innandöme med en kortslutning som följd. Du ska även tvätta händerna innan du rör batteriet, så även skruvmejseln, för att undvika fetter på såväl klockans batteri som kretskort. Du ska även se till att enbart vidröra batteriet, då alla armbandsklockor innehåller mindre delar som lätt kan skadas såvida du vidrör dem.

Avslutligen; för in det nya batteriet och tänk på att plus- och minuspolerna måste sitta rätt. Det uttjänta batteriet ska du återvinna enligt de regler som gäller i din kommun.

 

3. Montera ihop klockan

När batteriet är fastsatt ska du som Timex poängterar skruva tillbaka stålspännet eller krokarna så att batteriet inte riskerar att lossna när du bär din klocka. Tryck därefter tillbaka plattan genom att skapa ett jämt tryck mot plattans mitt.

En femkrona som i sin tur placeras mot urets baksida lämpar sig perfekt för att du ska skapa ett idealiskt tryck mot plattan. Om du trycket inte är jämnt fördelat finns det en överhängande risk att klockans vattenskydd skadas.

För därefter ihop armbandet och tryck tillbaka splinten, om din klocka har en sådan.

 

Grattis – batteribytet är slutfört!

Nu har du bytt batteri i din klocka. Vi hoppas att manövern gick som den skulle, och vill samtidigt förtydliga att vi inte kan svara på frågor gällande hur man byter ett klockbatteri. Vi vill istället lägga all vår tid på att skriva nya och intressanta artiklar på bloggen.

 

Videotips för klockbyte

Följ videoinstruktionerna nedan såvida du har svårigheter att öppna bottenplattan:

Om du inte har de verktyg som krävs kan detta tips vara behjälpligt:

I videon nedan visar ”Long Island Watch” hur man byter ett klockbatteri, från början till slut.