I den här artikeln beskriver vi hur du lagar alla typer av klockor; likt mekaniska klockor och kvartsklockor. Vi beskriver även vanliga fel på klockor, samt huruvida du kan åtgärda problemet själv eller om du måste lämna in klockan på reparation hos en urbutik.

 

En varning innan vi börjar!

Det är svårt att byta batteri på en klocka, och än svårare att laga en klocka. Om du inte har vetskap om hur man tar isär en klocka samt hur en klocka fungerar är det en god idé att lämna in klockan för reparation hos en urmakare, exempelvis Stjärnurmakarna eller Ur & Penn, vari personal med rätt utbildning och erfarenhet arbetar.

 

Så lagar du en digital klocka (eller smart klocka)

 

Vanliga fel med digitala, eller smarta klockor

 1. LCD- eller LED-skärmen har skadats
 2. LCD- eller LED-skärmen lyser svagare än vanligt
 3. Batteriet laddas ur på kort tid

 

Så åtgärdar du felen

Du kan inte laga en digital klocka själv. Du kan dock byta batteri såvida det är utslitet, men alla regelrätta reparationer måste utföras av fackmän.

 

Så lagar du en mekanisk klocka

 

Vanliga fel med mekaniska klockor

 • Klockan går för fort eller för sakta
 • Klockan har stannat helt

 

Så åtgärdar du felen

Som GearPatrol poängterar drivs mekaniska klockor inte av batterier, utan av drivfjädrar som behöver dras åt såvida du inte har en självdragande klocka.

I samband med att du drar din klocka ska du tänka på att:

 • Ta av dig klockan, för att få ett bättre grepp.
 • Dra inte för hårt i huvudfjädern. Att dra en mekanisk klocka är inte samma sak som att tanka en bil, som ska fyllas till sista droppen. Så fort du känner att klockans inre kugghjul gör motstånd är klockan lagom hårt dragen.

Du kan inte laga självdragande mekaniska klockor själv. Det är även fullt normalt att mekaniska klockor går några sekunder fel. Små tidsdifferenser korrigerar klockan i regel själv, per automatik.

 

Så lagar du en kvartsklocka

 

Vanliga fel med kvartsklockor

 • Klockan går fel
 • Klockan har stannat helt

 

Så åtgärdar du felen

Om din kvartsklocka stannat eller går fel hjälper det oftast att byta klockans batteriMen om ett batteribyte inte hjälper kan batteripolerna eller andra interna delar vara skadade, vilket innebär att du måste ta din klocka till en certifierad urmakare för felsökning och reparation.

 

Så lagar du en pendelklocka

När pendelklockor, som i vardagligt tal även kallas för farfarsklockor, börjar gå fel eller stannar helt behöver du i regel inte anlita en fackman. Det räcker i många fall att du följer de steg som anges nedan:

 1. Placera din pendelklocka på ett jämt underlag.
 2. Öppna klockan och justera pendeln. Om din pendelklocka går för fort; justera pendeln i en nedåtgående riktning, och om klockan går för sakta; justera pendeln i en uppåtgående riktning. Du kan justera pendeln genom att vrida på den justerbara vikt som återfinns nära pendelarmen.
 3. Om klockan inte längre går jämt eller har stannat helt kan du även prova att justera pendelkryckan, så att den rör sig fram och tillbaka i en helt jämn takt.

I videon nedan visar ”Okbridges” hur han reparerade sin pendelklocka.